Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО

КИЇВСЬКОГО  ПРОФЕСІЙНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛІЦЕЮ

В  2022 РОЦІ

 

1. Загальна частина

1.1. Ці правила розроблені відповідно до вимог законодавства України, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, від 12.12.2019 №1550).

1.2. До Київського професійного енергетичного ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

 1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення  про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Київського  професійного енергетичного ліцею.

Обмеження допускаються за медичними  та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Київського професійного енергетичного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітниківна умовах регіонального замовлення у Київський професійний енергетичний ліцей.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється у межах ліцензійного обсягу за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Київського професійного енергетичного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Київського професійного енергетичного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Київського професійного енергетичного ліцею на 2022 рік розроблені відповідно до вимог законодавства України та Типових правил, затверджені директором ліцею за погодженням з управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм  Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Приймальна комісія:

-  організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами,  працевлаштування після закінчення Київського професійного енергетичного ліцею;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Київського професійного енергетичного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.                                                                                                                                             

2.5. Правила прийому  до Київського професійного енергетичного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, сайт ліцею та інформаційні стенди.

Київський професійний енергетичний ліцей здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників: на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на базі базової середньої освіти (9 класів) за другим (базовим) рівнем професійної (професійно-технічної) освіти згідно ліцензій за професіями: «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Машиніст крана (кранівник)», «Слюсар-електромонтажник», «Електрозварник ручного зварювання; рихтувальник кузовів», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; електрозварник ручного зварювання».

Термін навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1,5 роки. Термін навчання на базі базової середньої освіти (9 класів) – 3 роки.

Форма здобуття освіти – денна. У процесі навчання реалізується програма повної загальної середньої освіти.

Після закінчення Київського професійного енергетичного ліцею випускникам видаються документи встановленого зразка відповідно до чинного законодавства України.

Обмеження з професій за медичними показаннями може бути, якщо здобувачам освіти протипоказане навчання та робота за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством України.

Обмеження з професій  за статтю не передбачено.

Обмеження з професій за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».

Порядок роботи приймальної комісії: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00, субота, неділя - вихідні.

Київський професійний енергетичний ліцей гарантує надання місць в гуртожитку для здобувачів освіти, які проживають за межами міста Києва. Заселення здобувачів освіти до гуртожитку буде відбуватися з 31 серпня 2022 року.

2.6. Приймальна комісія Київського професійного енергетичного ліцею розпочинає роботу з 16 травня 2022 року.

2.7. У разі прийняття рішення Міністерства освіти і науки України про продовження вступної кампанії, термін прийому документів до Київського  професійного енергетичного ліцею може бути подовжено.

 

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Київського професійного енергетичного ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту ;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством України;

6 фотокарток розміром 3х4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в Київський професійний енергетичний ліцей (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

                                                       

4. Умови прийому

4.1.Прийом до Київського професійного енергетичного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами середнього бала документа про базову середню освіту або середнього бала документа про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

 5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України від  05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року      № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у рік вступу;

- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, які вступають до  ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   Київського  професійного енергетичного ліцею  за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

За наказом директора Київського професійного енергетичного ліцею створюється апеляційна комісія.

Апеляційна комісія розглядає заяву та приймає рішення, яке доводиться до відома вступника у терміни визначені чинним законодавством України.

5.5.  Київський професійний енергетичний ліцей укладає договір із вступником та/або його законним представником на навчання та подальше працевлаштування.

5.6. Київський професійний енергетичний ліцей має право укласти  договір із вступником та/або його законним представником на навчання та подальше працевлаштування.

5.7.Зарахування до Київського професійного енергетичного ліцею здійснюється наказом  директора.

5.8. Зарахування до Київського професійного енергетичного ліцею на навчання здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва та в межах ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом             10 днів від дня їх початку, відраховуються з Київського професійного енергетичного ліцею.

6.2. Особам, які не зараховані до Київського професійного енергетичного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення. 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Київського професійного енергетичного ліцею здійснюється управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Правила прийому до Київського професійного енергетичного ліцею розглянуто педагогічною радою 12 жовтня 2021 року Протокол № 2.

Пошук